Αποποιηση ευθυνων

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν μόνο γενικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες παρέχονται από την Ι. & Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και τους συνεργάτες της και ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν προβάλλουμε καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή, για την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη  τοποθετείτε σε αυτές τις πληροφορίες είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κέρδη που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας .

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Ι. & Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια σύσταση ή να υποστηρίξει τις απόψεις που εκφράζονται μέσα σε αυτές.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί ο ιστότοπος ομαλά. Ωστόσο, η Ι. & Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη και δεν ευθύνεται για τον προσωρινό αποκλεισμό της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών ζητημάτων που δεν ελέγχονται.

Ερωτήσεις / ΠΛηροφορίες? Επικοινωνία