ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Υδραυλικές αντλίες υψηλής πίεσης

Υδραυλικά εργαλεία για την τοποθέτηση και την αποσυναρμολόγηση των εδράνων

Υδραυλικές αντλίες και έγχυσης λαδιού

OIL0114V_NG.jpg
Υδραυλική αντλία

TMJL 50 50 MPa – (7 250 psi)

1OIL0113V_NG.jpg
Υδραυλική αντλία 729124

100 MPa – (14 500 psi)g

1OIL0113V_NG.jpg
Υδραυλική αντλία TMJL 100

100 MPa – (14 500 psi) with large oil container

OIL0114V_NG.jpg
Υδραυλική αντλία 728619 E

150 MPa – (21 750 psi)

OIL0150V_NG_0_0_800_800.jpg
Εγχυτήρες λαδιού 226400 E

300 and 400 MPa (43 500 and 58 000 psi)

OIL0100V_NG_0_0_800_800.jpg
Εγχυτήρες λαδιού κιτ 729101

300 and 400 MPa (43 500 and 58 000 psi)

OIL0144V_NG_0_0_800_800.jpg
Εγχυτήρες λαδιού σετ ΤHKI series

300 and 400 MPa (43 500 and 58 000 psi)

OIL0129V_NG.jpg
Αεροκίνητες υδραυλικές αντλίες και μπεκ ψεκασμού

30 to 400 MPa (4 350 to 58 000 psi)

Why us?

  • Items in Stock, Worldwide Shipment, Reliability, Fast Delivery
  • Attractive Prices, Quality, Expertise, Professional
  • 365 Days and 24/7 Service, Experience, Marine Expert

Request a Free Quote

    [recaptcha]