ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝ ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

SKF @ptitude Asset Management System

Παρακολούθηση κατάστασεις είναι η διαδικασία καθορισμού της κατάστασης των μηχανών κατά τη λειτουργία τους. Το κλειδί για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα παρακολούθησης της κατάστασης περιλαμβάνει:

Γνωρίζοντας τι θα χαρτογραφηθει, πώς θα ερμηνεύθει, και πότε να χρησιμοποιήθει αυτή τη γνώση.

Η επιτυχής χρήση αυτού του προγράμματος καθιστά δυνατή την επιδιόρθωση των προβληματικών στοιχείων πριν από την αποτυχία. Η παρακολούθηση της κατάστασης όχι μόνο βοηθά το χειριστή να μειώσει την πιθανότητα καταστροφικής βλάβης, αλλά επίσης τους επιτρέπει να παραγγείλει εξαρτήματα εκ των προτέρων, να προγραμματίζει το ανθρώπινο δυναμικό και να προγραμματίζει άλλες επισκευές κατά τη διάρκεια του χρόνου αναμονής για την σωστη λειτουργια του μηχανηματος.

SKF Asset Management System

Τα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού του SKF Asset Management System έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται άψογα – μεταξύ τους και με το CMMS της εγκατάστασής σας σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Το σύστημα σας επιτρέπει:

  •      Ενσωμάτωση όλων των δεδομένων κατάστασης μηχανής σε ένα κοινό πρόγραμμα
  •      Μοιρασμός όλων των δεδομένων σε όλες τις λειτουργικές γραμμές του συστηματος.
  •      Αποφυγή μακροχρόνιας εκμάθησης και θέματα συμβατότητας πλατφορμών λογισμικού είναι εύκολο στη χρήση
  •      Αντιγραφή δεδομένων σε άκλλες βάσεις

Why us?

  • Items in Stock, Worldwide Shipment, Reliability, Fast Delivery
  • Attractive Prices, Quality, Expertise, Professional
  • 365 Days and 24/7 Service, Experience, Marine Expert

Request a Free Quote

    [recaptcha]